Par mums

Publicēts March 4, 2013

“Meža sports” ir sabiedriska organizācija, kas apvieno juridiskas un fiziskas personas ar mērķi sekmēt meža nozarē nodarbināto cilvēku un viņu ģimeņu veselīgu un sportisku dzīvesveidu, atbalstīt noturīgu sporta tradīciju veidošanos nozarē un veicināt Latvijas meža nozares pārstāvju līdzdalību un augstas sekmes starptautiskās meža nozares dalībnieku sacensībās.

Biedrības darbības virzieni saistīti ar meža nozares un meža darbinieku vidū populāriem, specifiskiem sporta veidiem. Biedrība plāno, veicina, koordinē un rīko meža nozares darbinieku koku gāzēju, meža tehnikas operatoru, orientēšanās sporta, meža biatlona, stenda šaušanas un citu sporta veidu vietējās un starptautiskās sacensības.

Biedrība uztur un attīstīta kontaktus ar līdzīgām citu valstu organizācijām.

Nozīmīgākās sacensības:

  • Koku gāšana – Latvijas, Baltijas, Eiropas un Pasaules čempionāti koku gāšanā www.ialc.ch ;
  • Orientēšanās sports – Eiropas meža darbinieku meistarsacīkstes orientēšanās sportā EFOL  www.efol.eu ;
  • Meža biatlons – Eiropas meža darbinieku meistarsacīkstes meža biatlonā EFNS http://www.efns.eu ;
  • Stenda šaušana – Latvijas mēroga sacensības